Logo
Logo

KEI: digitaal toezicht op bewind

19 november 2018

De rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van onze samenleving. Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) moet hiervoor gaan zorgen. Een belangrijke stap in KEI is het mogelijk maken van digitale communicatie tussen bewindvoerders en de rechtbank. In dit artikel geven wij u hier graag meer uitleg over.

Toezichthoudende functie rechtbank
Eén van de taken van de rechtbank is het toezicht houden op bewindsdossiers. Bij dit toezicht werd altijd gewerkt met papieren dossiers. Sinds de invoering van KEI in bewindszaken kan dit toezicht ook digitaal verlopen. De kantonrechter kan door de digitalisering in zijn rol als toezichthouder beter sturen op de kwaliteit van de bewindvoerder en op de manier waarop die het bewind uitvoert.

De professionele bewindvoerder kan via een systeemkoppeling in verbinding staan met het systeem van de rechtbank. Sinds september 2018 bezit ook Sinke & Christ Bewindvoeringen over een dergelijke koppeling met de rechtbank.

Welke communicatie vindt digitaal plaats?
Sinke & Christ Bewindvoeringen kan via hun computersysteem bij de rechter voortgangsverslagen indienen, verzoeken om machtigingen en berichten uitwisselen met de rechtbank.

Wat zijn de voordelen van digitaal communiceren?
Er gaat geen post meer van en naar de rechtbank.  De communicatie verloopt sneller en efficiënter, berichten worden in een muisklik verzonden en er kan niets meer kwijtraken. Ook zijn de doorlooptijden bij de rechtbank sneller en vindt er minder communicatie over ontbrekende informatie plaats doordat er met verplichte informatievelden wordt gewerkt. Tot slot is er meer bewaking van wederzijds afgesproken termijnen, zo is bijvoorbeeld zichtbaar of de rechtbank binnen de afgesproken termijn de rekening en verantwoording controleert.

Is digitale communicatie wel veilig?
Om digitaal de kunnen communiceren met de rechtbank heeft Sinke & Christ Bewindvoeringen een speciaal certificaat aan moeten schaffen. Dit certificaat maakt betrouwbare digitale communicatie mogelijk binnen en met de Nederlandse overheid. Het is een zeer hoogwaardige en veilige infrastructuur.

Verloopt de communicatie met de cliënt nu ook digitaal?
Nee, er verandert niets in de communicatie tussen de bewindvoerder en de cliënt. Enkel de communicatie tussen de bewindvoerder en de rechtbank is verandert.

Bent u benieuwd wat onze ervaringen zijn na 2,5 jaar werken met KEI? U lees het in dit artikel
Google Reviews

Mededelingen

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118 581834

info@scbewindvoeringen.nl