Logo
Logo

Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze


Een beschermingsbewindvoerder heeft diverse wettelijke taken. In onderstaand overzicht leest u wat Sinke & Christ Bewindvoeringen onder andere voor u doet.


 • Wanneer u uw eigen belangen met betrekking tot uw geld en bezittingen niet meer kunt overzien en beheren komt u in aanmerking voor beschermingsbewind.

 • Wij komen bij u langs voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook overhandigen wij u een intakeformulier. Indien u besluit dat u het traject van beschermingsbewind met ons wilt aangaan, dan zullen wij een intakegesprek met u inplannen.

 • Tijdens het intakegesprek zullen wij uw financiële situatie verder in kaart brengen en de eerste afspraken met u maken en vastleggen in een plan van aanpak. Ook zullen wij het intakeformulier dat wij tijdens het intakegesprek aan u hebben overhandigd met u doornemen.

 • Wij zullen namens u een verzoek indienen bij de rechtbank om het beschermingsbewind in te stellen.

 • De kantonrechter kan u oproepen om u tijdens een zitting een aantal vragen te stellen. Wij zullen aanwezig zijn bij dit gesprek met de kantonrechter.

 • Nadat de kantonrechter het beschermingsbewind heeft uitgesproken, zullen wij een budgetplan opstellen. Het budgetplan is een overzicht van de inkomsten, uitgaven, reserveringen en de aflossingen. Hieruit blijkt wat uw financiële (on)mogelijkheden zijn.

 • Wij openen een beheer- en leefgeldrekening voor u op uw naam. Uw inkomsten komen voortaan binnen op deze beheerrekening.

 • Vanaf de beheerrekening worden alle vaste lasten door ons betaald. Alleen de beschermingsbewindvoerder heeft toegang tot deze rekening. Verder reserveren wij (indien mogelijk) geld voor onvoorziene omstandigheden. Wat overblijft ontvangt u aan leefgeld voor de boodschappen op uw leefgeldrekening. Alleen van de leefgeldrekening krijgt u een pinpas. Het is niet mogelijk om rood te staan op deze rekening.

 • Wij nemen contact op met uw contractpartijen en eventuele schuldeisers met het verzoek om alle post voortaan rechtstreeks aan ons toe te zenden. U ontvangt van hen geen post meer.

 • Namens u zullen wij onder meer toeslagen en verzekeringen aanvragen en/of wijzigen, kwijtscheldingen indienen en uw jaarlijkse belastingaangifte verrichten (vanaf het jaar dat u onder bewind bent gesteld).

 • Eventuele schulden zullen wij voor u inventariseren. Ook zullen wij enkele betalingsregelingen treffen met uw schuldeisers. Indien nodig zullen wij u toeleiden naar de schuldhulpverlening.

 • U krijgt minimaal één keer per maand een transactieoverzicht van ons. Zo heeft u inzicht hoe wij omgaan met uw financiën.

 • Jaarlijks leggen wij rekening en verantwoording af aan u en de kantonrechter.Een beschermingsbewindvoerder heeft diverse wettelijke taken. In onderstaand overzicht leest u wat Sinke & Christ Bewindvoeringen onder andere voor u doet.


 • Wanneer u uw eigen belangen met betrekking tot uw geld en bezittingen niet meer kunt overzien en beheren komt u in aanmerking voor beschermingsbewind.

 • Wij komen bij u langs voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook overhandigen wij u een intakeformulier. Indien u besluit dat u het traject van beschermingsbewind met ons wilt aangaan, dan zullen wij een intakegesprek met u inplannen.

 • Tijdens het intakegesprek zullen wij uw financiële situatie verder in kaart brengen en de eerste afspraken met u maken en vastleggen in een plan van aanpak. Ook zullen wij het intakeformulier dat wij tijdens het intakegesprek aan u hebben overhandigd met u doornemen.

 • Wij zullen namens u een verzoek indienen bij de rechtbank om het beschermingsbewind in te stellen.

 • De kantonrechter kan u oproepen om u tijdens een zitting een aantal vragen te stellen. Wij zullen aanwezig zijn bij dit gesprek met de kantonrechter.

 • Nadat de kantonrechter het beschermingsbewind heeft uitgesproken, zullen wij een budgetplan opstellen. Het budgetplan is een overzicht van de inkomsten, uitgaven, reserveringen en de aflossingen. Hieruit blijkt wat uw financiële (on)mogelijkheden zijn.

 • Wij openen een beheer- en leefgeldrekening voor u op uw naam. Uw inkomsten komen voortaan binnen op deze beheerrekening.

 • Vanaf de beheerrekening worden alle vaste lasten door ons betaald. Alleen de beschermingsbewindvoerder heeft toegang tot deze rekening. Verder reserveren wij (indien mogelijk) geld voor onvoorziene omstandigheden. Wat overblijft ontvangt u aan leefgeld voor de boodschappen op uw leefgeldrekening. Alleen van de leefgeldrekening krijgt u een pinpas. Het is niet mogelijk om rood te staan op deze rekening.

 • Wij nemen contact op met uw contractpartijen en eventuele schuldeisers met het verzoek om alle post voortaan rechtstreeks aan ons toe te zenden. U ontvangt van hen geen post meer.

 • Namens u zullen wij onder meer toeslagen en verzekeringen aanvragen en/of wijzigen, kwijtscheldingen indienen en uw jaarlijkse belastingaangifte verrichten (vanaf het jaar dat u onder bewind bent gesteld).

 • Eventuele schulden zullen wij voor u inventariseren. Ook zullen wij enkele betalingsregelingen treffen met uw schuldeisers. Indien nodig zullen wij u toeleiden naar de schuldhulpverlening.

 • U krijgt minimaal één keer per maand een transactieoverzicht van ons. Zo heeft u inzicht hoe wij omgaan met uw financiën.

 • Jaarlijks leggen wij rekening en verantwoording af aan u en de kantonrechter.Een beschermingsbewindvoerder heeft diverse wettelijke taken. In onderstaand overzicht leest u wat Sinke & Christ Bewindvoeringen onder andere voor u doet.


 • Wanneer u uw eigen belangen met betrekking tot uw geld en bezittingen niet meer kunt overzien en beheren komt u in aanmerking voor beschermingsbewind.

 • Wij komen bij u langs voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook overhandigen wij u een intakeformulier. Indien u besluit dat u het traject van beschermingsbewind met ons wilt aangaan, dan zullen wij een intakegesprek met u inplannen.

 • Tijdens het intakegesprek zullen wij uw financiële situatie verder in kaart brengen en de eerste afspraken met u maken en vastleggen in een plan van aanpak. Ook zullen wij het intakeformulier dat wij tijdens het intakegesprek aan u hebben overhandigd met u doornemen.

 • Wij zullen namens u een verzoek indienen bij de rechtbank om het beschermingsbewind in te stellen.

 • De kantonrechter kan u oproepen om u tijdens een zitting een aantal vragen te stellen. Wij zullen aanwezig zijn bij dit gesprek met de kantonrechter.

 • Nadat de kantonrechter het beschermingsbewind heeft uitgesproken, zullen wij een budgetplan opstellen. Het budgetplan is een overzicht van de inkomsten, uitgaven, reserveringen en de aflossingen. Hieruit blijkt wat uw financiële (on)mogelijkheden zijn.

 • Wij openen een beheer- en leefgeldrekening voor u op uw naam. Uw inkomsten komen voortaan binnen op deze beheerrekening.

 • Vanaf de beheerrekening worden alle vaste lasten door ons betaald. Alleen de beschermingsbewindvoerder heeft toegang tot deze rekening. Verder reserveren wij (indien mogelijk) geld voor onvoorziene omstandigheden. Wat overblijft ontvangt u aan leefgeld voor de boodschappen op uw leefgeldrekening. Alleen van de leefgeldrekening krijgt u een pinpas. Het is niet mogelijk om rood te staan op deze rekening.

 • Wij nemen contact op met uw contractpartijen en eventuele schuldeisers met het verzoek om alle post voortaan rechtstreeks aan ons toe te zenden. U ontvangt van hen geen post meer.

 • Namens u zullen wij onder meer toeslagen en verzekeringen aanvragen en/of wijzigen, kwijtscheldingen indienen en uw jaarlijkse belastingaangifte verrichten (vanaf het jaar dat u onder bewind bent gesteld).

 • Eventuele schulden zullen wij voor u inventariseren. Ook zullen wij enkele betalingsregelingen treffen met uw schuldeisers. Indien nodig zullen wij u toeleiden naar de schuldhulpverlening.

 • U krijgt minimaal één keer per maand een transactieoverzicht van ons. Zo heeft u inzicht hoe wij omgaan met uw financiën.

 • Jaarlijks leggen wij rekening en verantwoording af aan u en de kantonrechter.


Google Reviews

Mededelingen

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118 581834

info@scbewindvoeringen.nl