Logo
Logo

Een schuldenbewind van 5 jaar

12 augustus 2021

Sinds 1 januari 2021 wordt een schuldenbewind voor een periode van 5 jaar ingesteld. Voorheen werd een schuldenbewind vaak voor onbepaalde tijd uitgesproken. Waarom wordt een schuldenbewind nu voor een bepaalde tijdsduur uitgesproken? In dit artikel gaan wij hier verder op in.


Wanneer wordt er een schuldenbewind uitgesproken?

Sinds 1 januari 2014 is het hebben van problematische schulden een officiële grond voor het uitspreken van een beschermingsbewind.

Een schuldenbewind wordt uitgesproken op het moment dat betrokkene problematische schulden heeft. Er is sprake van een problematische schuldsituatie op het moment dat dat de schulden direct een probleem opleveren. Denk aan een loonbeslag, een dreigende woningontruiming, afsluiting van gas/elektriciteit/water etc.


Wat is het doel van een schuldenbewind?

‘Het doel van een schuldenbewind is de financiële situatie van de betrokkene te stabiliseren en ervoor te zorgen dat basisvoorzieningen, zoals huur, gas, water, licht en leefgeld worden uitbetaald’

Het is de taak van de bewindvoerder om overzicht in de situatie te brengen en te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan.

Het hebben van een stabiele financiële basis is noodzakelijk voordat er schuldhulpverlening kan worden aangevraagd. Op het moment dat er geen overzicht is in de schulden, kan een schuldhulpverlener geen schuldhulpverleningstraject opstarten. Wanneer de schuldregeling eenmaal is opgestart, neemt de kans op een succesvol verloop van de schuldregeling toe als er bewindvoering aanwezig is.

Een schuldenbewind kan ook nuttig zijn voor mensen die (tijdelijk) niet in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Denk bijvoorbeeld aan een fraudevordering die schuldhulpverlening in de weg staat of als betrokkene recent uit een bestaande schuldregeling is gezet. In zulke gevallen kan een schuldenbewind als vangnet fungeren.

Waarom duurt een schuldenbewind nu 5 jaar?

Rechters zijn van mening dat iemand die bewind aanvraagt vanwege schulden, diegene tijdelijk moeten worden beschermd. Een schuldenbewind wordt in principe opgeheven op het moment dat er geen schulden meer aanwezig zijn. De noodzaak voor het bewind is immers niet meer aanwezig. Rechters zagen echter dat een schuldenbewinden te lang voortduren. Om die reden is artikel 1:431 lid 1 sub b BW gewijzigd.

Het doel van de wetswijziging is tweeledig:

1. De tijdelijkheid van een schuldenbewind moet worden benadrukt;
2. Het bespoedigen van een tijdige uitstroom;


Wat gebeurt er als de schulden niet binnen 5 jaar zijn opgelost?

Op het moment dat de schulden van de cliënt nog niet zijn opgelost, is het niet in zijn of haar belang dat het bewind na 5 jaar automatisch stopt. Er kan dan een verzoek worden ingediend bij de rechtbank om het bewind te verlengen. Er zal door de rechtbank een nieuwe beschikking worden gegeven waaruit blijkt dat het bewind ook na afloop van de eerder gestelde termijn van 5 jaar zal blijven voortduren. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe hier door de rechtbank mee wordt omgegaan.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit artikel over 'een schuldenbewind van 5 jaar', neem dan gerust contact met ons op.


Google Reviews

Mededelingen

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118 581834

info@scbewindvoeringen.nl