Logo
Logo

Bewindvoering - de zitting bij de rechtbank

23 oktober 2020

Wanneer u hebt besloten om bewindvoering aan te vragen wordt er een verzoekschrift ingevuld en ondertekend. Dit verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank. Vaak ontvangen wij al na enkele dagen een bevestiging van de rechtbank dat zij het verzoekschrift hebben ontvangen. Afhankelijk van uw situatie wordt er een instellingszitting bij de rechtbank gepland. In dit artikel vertellen wij u hoe een zitting bij de rechtbank precies verloopt en wat u kunt verwachten.


Geen zitting, tenzij u dit wenst

Wanneer het verzoekschrift voldoende informatie bevat en de kantonrechter geen vragen heeft, geeft de rechtbank u de volgende twee mogelijkheden:

1. Wanneer u binnen twee weken niets laat horen, zal het verzoek op basis van de aanwezige stukken worden toegewezen. U hoeft niet naar de rechtbank toe en u krijgt de beschikking van de rechtbank vanzelf thuisgestuurd.

2. Indien u het op prijs stelt dat uw mening op zitting wordt gehoord, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan de rechtbank. Tijdens een zitting kan u uw mening over het bewind kenbaar maken. In dat geval wordt er een zitting bepaald waarbij u en de te benoemen bewindvoerder zullen worden gehoord.


Wel zitting

Wanneer het verzoekschrift onvoldoende informatie bevat of vragen oproept bij de rechtbank, ontvangt u een uitnodiging om op zitting te verschijnen.  In deze oproep staat een datum en een tijdstip waarop u bij de rechtbank wordt verwacht. U hoeft niet alleen naar deze zitting toe. Uw bewindvoerder zal met u meegaan. Voor ons is een instellingszitting bij de rechtbank routine, maar wij begrijpen dat het voor u een spannende gebeurtenis is. Wanneer u het fijn vindt om nog iemand mee te nemen, bijvoorbeeld een familielid of een begeleider vanuit maatschappelijk werk, is dit ook geen probleem.


Voorafgaand aan de zitting

Wij spreken ongeveer 15 minuten voor de zitting buiten bij de ingang van de rechtbank met u af. Vervolgens gaan we samen met u naar binnen en melden bij ons bij de portier. Wij geven aan dat wij voor de instellingszitting van het bewind komen en de portier noteert de namen van de aanwezigen. Houd rekening met een veiligheidscontrole en neem geen voorwerpen mee die niet zijn toegestaan in de rechtbank. Nadat we door de toegangscontrole heen zijn melden wij onszelf op de tweede verdieping en kunnen wij plaatsnemen in de wachtruime. Tijdens het wachten vertellen wij u wat u kunt verwachten van de zitting en welke vragen er doorgaans worden gesteld. Hierdoor weet u wat u tijdens de zitting kunt verwachten.


Tijdens de zitting

Wanneer uw zaak aan de beurt is kunt u de zittingszaal binnen. Het is netjes als u uw jas uitdoet en een petje afzet. Het is niet gebruikelijk om de kantonrechter een hand te geven. Let er ook op dat uw mobiele telefoon op stil staat. De kantonrechter bekijkt het verzoekschrift en stelt afhankelijk van uw situatie een aantal vragen. Meestal vraagt de kantonrechter waarom u bewindvoering wenst en wat u precies verwacht van het bewind. Als er schulden aanwezig zijn kunt u verwachten dat er naar de oorzaak van deze schulden wordt gevraagd. De kantonrechter zal het ook over de duur van het bewind hebben. Wanneer er problematische schulden aanwezig zijn, is het lastig om op voorhand al een einddatum vast te stellen. Om die reden wordt bewindvoering vaak voor onbepaalde tijd uitgesproken. Op het moment dat de schulden weer zijn opgelost en u het weer zelf kan, kunt u een verzoek indienen op het bewind weer te beëindigen. Vaak vraagt de rechter ook of de uitspraak van het bewind moet worden opgenomen in een register. Tot slot wordt er aan u en de te benoemen bewindvoerder gevraagd of er nog vragen en/of opmerkingen zijn. Hierna is de zitting voorbij. De hele zitting duurt maximaal 10 minuten.


Na de zitting

Nadat de zitting is beëindigd kunt u weer naar huis. Het duurt meestal twee weken voordat wij de officiële uitspraak hebben ontvangen. U hoeft voor deze uitspraak niet opnieuw naar de rechtbank toe, deze wordt opgestuurd naar uw huisadres. Pas na ontvangst van de uitspraak kunnen wij voor u beginnen. Zonder officiële uitspraak kunnen wij nog geen werkzaamheden voor u verrichten. Wanneer u brieven of telefoontjes krijgt van schuldeisers, kunt u hen wel alvast naar ons doorverwijzen. Wij kunnen ze uitleggen dat het bewind wordt uitgesproken en dat wij na ontvangst van de beschikking contact met hen opnemen.


Vragen?

Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Of wilt u meer weten over de instellingszitting bij de rechtbank voor bewindvoering? Neem dan gerust contact met ons op.


Google Reviews

Mededelingen

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118 581834

info@scbewindvoeringen.nl