Logo
Logo

Het Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR)

20 augustus 2018

Sinds 1 januari 2014 is het nieuwe Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR) van kracht. Dit betekent dat personen die onder beschermingsbewindvoering staan, kunnen worden opgenomen in een register. In dit artikel leggen wij u uit wie er worden opgenomen in het register en wat het doel van dit register is.  Wie worden er opgenomen in het register?
  • Personen die onder curatele staan;

  • Personen die onder beschermingsbewind staan vanwege verkwisting of problematische schulden;

  • Personen die onder beschermingsbewind staan vanwege de lichamelijke of geestelijke toestand, wanneer de rechtbank dit nodig vindt.

Wettelijke grondslag
Een inschrijving van het bewind in het Centraal Curatele en Bewind Register is mogelijk conform artikel 1:436 jo. artikel 1:391 van het Burgerlijk Wetboek.

Wie kunnen het register raadplegen?
Het register is openbaar. Dit betekent dat iedereen het register kan raadplegen. Om een persoon in het register op te zoeken, moet u zowel de achternaam als de geboortedatum invoeren. U kunt dus niet willekeurig op enkel de achternaam zoeken. U kunt het register hier vinden.

Wat is het doel van het register?
Personen die onder beschermingsbewind staan, hebben op financieel gebied hulp nodig. Zij vinden het lastig om met geld om te gaan en hebben vaak ook schulden. Vanaf de uitspraak van het bewind kan een onderbewindgestelde niet meer zelfstandig beschikken over zijn eigen geld. Wanneer diegene bijvoorbeeld iets wilt kopen of een online bestelling wilt plaatsen, is er vooraf toestemming nodig van de bewindvoerder. Een verkoper kan vooraf het register raadplegen om na te gaan of de potentiele koper hierin is opgenomen. Op die manier kan de verkoper controleren of iemand de financiële verplichtingen die gepaard gaan met de koop, wel kan nakomen. Dit kan nieuwe financiële problemen voorkomen en eraan bijdragen dat de schuldensituatie van de onderbewindgestelde niet verergert.

Wat kan de bewindvoerder doen?
Als de onderbewindgestelde tóch iets heeft gekocht en de verkoper het register niet heeft geraadpleegd, kan de bewindvoerder de koop vernietigen. De verkoper kan geen beroep doen op zogeheten ‘derdenbescherming’ omdat de verkoper vanwege de publicatie het bewind had horen te kennen. Bewindvoerders hebben recent (met succes!) onder andere het afsluiten van een abonnement ongeldig gemaakt, net zoals een aangegane lening en een geboekte reis.

Hoe zit het met de privacy?
Uit de Memorie van toelichting blijkt dat de bescherming van de onderbewindgestelde zwaarder weegt dan de aantasting van de persoonlijke levenssfeer door de publicatie van het bewind. Er kan niet lukraak in het register worden gezocht. Enkel door de combinatie achternaam en geboortedatum kunnen gegevens worden geraadpleegd.

Vragen?
Hebt u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact met ons op.

Google Reviews

Mededelingen

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118 581834

info@scbewindvoeringen.nl