Logo
Logo

Bewindvoering bij een manische depressie

26 januari 2021

Mensen met een manische depressie kennen perioden waarbij zij depressief zijn en perioden waarbij zij manische episoden doormaken. In een depressieve episode is diegene somber en zwaarmoedig. Ze hebben nergens zin in, slapen slecht en piekeren veel. Post wordt niet opengemaakt en rekeningen worden niet betaald. In een manische episode verliezen zij de werkelijkheid uit het oog en kunnen er beslissingen worden genomen waar ze later spijt van hebben. Het doen van impulsaankopen of het uitgeven van veel geld komt hierbij regelmatig voor. Het risico bestaat dat er hierdoor schulden ontstaan. Bewindvoering kan een oplossing zijn om schulden bij een manische depressie te voorkomen en/of te verhelpen.


Depressieve episode

Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de cliënt. Bewind wordt ingesteld ter bescherming van het vermogen. Wanneer iemand door een manische depressie niet meer in staat is om zelf goede beslissingen te nemen op financieel gebied, neemt een bewindvoerder dit over. Alle financiële post wordt op het kantoor van de bewindvoerder bezorgd en de bewindvoerder zorgt voor tijdige betaling van de vaste lasten. Dit biedt uitkomst wanneer iemand in een depressieve episode zit. Op dat moment is het vaak lastig om de post open te maken, rekeningen te betalen en gemaakte afspraken na te komen. Een bewindvoerder neemt dit uit handen en zorgt ervoor dat er geen achterstanden ontstaan.

Manische episode

Tijdens een manische episode kunnen mensen veel geld uitgeven of impulsaankopen doen. Er wordt meer geld uitgegeven dan dat er binnenkomt en er kunnen schulden ontstaan. Wanneer iemand onder bewind heeft diegene enkel de beschikking over het saldo op zijn of haar leefgeldrekening. Hierop wordt wekelijks een bedrag aan leefgeld op gestort waarvan boodschappen gedaan kunnen worden. De rekening waarop het inkomen wordt gestort wordt beheerd door de bewindvoerder. Hier kan de cliënt niet zelf bij. Hiermee wordt voorkomen dat de cliënt in één keer veel uitgeeft. Wanneer de cliënt zonder akkoord van de bewindvoerder een overeenkomst sluit, kan de bewindvoerder deze overeenkomst vernietigen. Dit houdt in dat de overeenkomst wordt teruggedraaid en de cliënt niet meer verplicht is zich aan de gemaakte afspraken te houden. Het beschermen van het vermogen en het voorkomen van schulden staat centraal.

Schulden

Wanneer er schulden zijn ontstaan kan bewindvoering hulp bieden bij het oplossen hiervan. Zijn er enkele betalingsachterstanden ontstaan, dan zal de bewindvoerder betalingsregelingen treffen om de schuld in termijnen te betalen. Op het moment dat er sprake is van een problematische schuldsituatie kan de bewindvoerder doorgeleiden naar gemeentelijke schuldhulpverlening.

Bewindvoering kan hulp bieden

Bewindvoering brengt rust op financieel gebied en kan worden ingezet bij mensen met psychische problemen. Bewindvoering kan ook de familie of mantelzorger ontlasten op het moment dat zij de geldzaken beheren van hun naaste met een manische depressie. Zij kunnen zich dan weer volledig richten op de zorgtaken.

Contact

Bent u benieuwd wat bewindvoering voor u of uw naaste kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Eén van onze bewindvoerders maakt graag een afspraak met u om te kijken hoe wij u kunnen helpen.  


Google Reviews

Mededelingen

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118 581834

info@scbewindvoeringen.nl