Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

Er zijn verschillende partijen die beschermingsbewind kunnen aanvragen. Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende gevallen, namelijk: - Uzelf; - Uw partner (echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel); - Familieleden tot de vierde graad (dit zijn de ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten); - Uw mentor of curator; Daarnaast moet diegene voor wie beschermingsbewind wordt aangevraagd meerderjarig zijn en in ons werkgebied wonen. Sinke & Christ Bewindvoeringen zal de benodigde documenten verzamelen en namens u het verzoekschrift indienen bij de rechtbank. U heeft hier verder geen omkijken naar. Let op; Wij kunnen pas starten met het uitvoeren van onze werkzaamheden zodra de kantonrechter het beschermingsbewind heeft uitgesproken.