Wat is bewindvoering?

Soms is iemand onvoldoende in staat om zijn eigen financiële belangen te behartigen. Dit kan door diverse redenen zijn ontstaan. Denkt u bijvoorbeeld aan ouderdom, een lichamelijke of een geestelijke beperking of het hebben van problematische schulden. In deze gevallen kan een professionele beschermingsbewindvoerder hulp bieden. Beschermingsbewind is een maatregel ter bescherming van uw vermogen (uw geld en uw bezittingen). Beschermingsbewind is dus bedoeld ter bescherming van de persoon in kwestie tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. Een beschermingsbewindvoerder zal gedurende het bewind uw gelden en bezittingen beheren. Met beheren wordt bedoeld dat de bewindvoerder verantwoordelijk is voor uw eigendommen, maar ook voor eventuele vorderingen en schulden. Hij moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de rekeningen op tijd betaald worden, belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand en toeslagen aanvragen. Als u onder bewind bent gesteld dan moet u voor alle financiële zaken toestemming aan de beschermingsbewindvoerder vragen. Deze neemt hier dan, in samenspraak met u, beslissingen over. Het uiteindelijke doel is om uw zelfredzaamheid te vergroten, financiële bescherming te bieden en om financiële stabiliteit te creëren. Omdat de maatregel van beschermingsbewind een vergaande maatregel is heeft de wetgever bepaald dat de beschermingsbewindvoerder onder toezicht van de kantonrechter staat. De kantonrechter ziet erop toe dat de bewindvoerder goed en eerlijk met uw geld en bezittingen omgaat. Zo moet de bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording afleggen.

Google Reviews

Mededelingen

-19-7-2024: Ivm met een storing zijn wij telefonisch + e-mail onbereikbaar.

-22-7-2024: Wij zijn weer per mail en telefoon (beperkt) bereikbaar.

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118-581834   info@scbewindvoeringen.nl