De beëindiging van het beschermingsbewind

De duur van het beschermingsbewind is afhankelijk van uw situatie en kan tijdelijk of permanent zijn. Er zijn diverse momenten waarop het beschermingsbewind eindigt. Zodra u zelf weer in staat bent om uw eigen financiële belangen te behartigen, dan kan het beschermingsbewind worden beëindigd. Sinke & Christ Bewindvoeringen zal in dat geval een verzoek tot opheffing indienen bij de rechtbank. De rechter zal het beschermingsbewind opheffen als de redenen waarom destijds het beschermingsbewind is aangevraagd er niet meer zijn. Bijvoorbeeld: - Als u wederom zelf, eventueel met hulp van anderen, uw eigen financiële belangen kunt behartigen - Als voortzetting van het beschermingsbewind niet meer zinvol is - Als u overlijdt - Als de rechter het bewind voor een bepaalde periode heeft uitgesproken en die periode is verstreken De kantonrechter beoordeelt uiteindelijk of de omstandigheden dusdanig zijn gewijzigd dat het bewind kan worden opgeheven.