Bewindvoering en WSNP

Wanneer u bent toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) heeft dit grote impact op uw dagelijks leven. U krijgt te maken met een postblokkade, een BKR-notering, een aflossingsplicht, een informatieverplichting, een inspanningsverplichting (bijvoorbeeld verhuizen naar een goedkopere woning of solliciteren naar fulltime werk) én u mag geen nieuwe schulden maken. Indien u zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan dit reden zijn om de WSNP tussentijd te beëindigen zonder schone lei. Bewindvoering en WSNP is vaak een goede combinatie. Dat de WSNP een lastig traject is blijkt wel uit de cijfers. In het jaar 2018 werd ruim 8% van het aantal schuldsaneringen negatief beëindigd (omzetting in een faillissement of beëindiging zonder schone lei). Wanneer de WSNP eenmaal is beëindigd, mag u de eerstkomende tien jaar geen nieuwe aanvraag meer indienen. Dit betekent dat u zelf een oplossing moet vinden voor uw schulden en u niet binnen drie jaar zicht hebt op een schuldenvrije toekomst. In de praktijk blijkt dat de kans op een schone lei groter is als u in de WSNP een beschermingsbewindvoerder hebt. Bewindvoering en WSNP is een goede combinatie. Sinke & Christ Bewindvoeringen kan u helpen om de kans op een schone lei te vergroten. Bewindvoering en WSNP Is één van deze situaties op u van toepassing? Ik heb nieuwe schulden gemaakt; Ik weet niet precies wat ik iedere maand moet overmaken; Ik vind het lastig om mijn vaste lasten netjes te betalen; Ik weet niet precies wat de WSNP-bewindvoerder van mij verwacht; Ik vergeet financiële informatie door te geven aan mijn WSNP-bewindvoerder; Ik heb het advies gekregen van mijn WSNP-bewindvoerder om beschermingsbewind aan te vragen’. Dan is het verstandig om contact met ons op te nemen. Wij plannen een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u in om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Bewindvoering en WSNP: een goede combinatie.