Logo
Logo

Vijfjaarlijkse evaluatie bewindvoering

23 september 2020

Binnenkort staan er een behoorlijk aantal afspraken bij ons in de agenda om de vijfjaarlijkse evaluatie te bespreken met onze cliënten. Voor veel cliënten is het de eerste keer dat dat er een evaluatie plaatsvindt. Wij hebben de meest gestelde vragen over de vijfjaarlijkse evaluatie bewindvoering voor u op een rijtje gezet.


Waarom vindt er na vijf jaar een evaluatie plaats?

De vijfjaarlijkse evaluatie kent een wettelijke basis. In artikel 1:446a BW staat het volgende: ‘De bewindvoerder doet telkens na verloop van vijf jaren, of zo veel eerder als de kantonrechter bepaalt, aan deze verslag van het verloop van het bewind. Hij laat zich daarbij met name uit over de vraag of het bewind dient voort te duren dan wel of een minder ver, of een verder strekkende voorziening aangewezen is. Feiten die voor het bewind en het voortduren daarvan van betekenis zijn, deelt hij terstond aan de kantonrechter mede’. Bewindvoering is in principe een tijdelijke maatregel. Om die reden toetst de kantonrechter iedere vijf jaar of voortzetting van het bewind nog nodig is.


Voor wie is een vijfjaarlijkse evaluatie bedoeld?

De bewindvoerder legt de evaluatie af aan de kantonrechter. Hij kan dan ook beoordelen of een minder ingrijpende maatregel nu voldoende is. Hierbij kan gedacht worden aan budgetbeheer en/of budgetcoaching. Het kan ook zijn dat het beter is om de betrokkene te beschermen met een zwaardere maatregel zoals curatele.


Wordt de vijfjaarlijkse evaluatie besproken met de cliënt?

Ja, dit is zeker belangrijk. Uiteraard kan dit alleen indien dit mogelijk is, er zijn situaties mogelijk waarbij de evaluatie niet besproken kan worden met de cliënt. Dit zijn echter uitzonderingen, in bijna alle gevallen plannen wij een afspraak in om de evaluatie persoonlijk met onze cliënt te bespreken. De mening van de cliënt is belangrijk, daarom is er in de evaluatie ook ruimte om zijn of haar mening te geven. Deze mening wordt ook opgenomen in de evaluatie.


Wat wordt er tijdens een vijfjaarlijkse evaluatie besproken?

Er wordt besproken hoe het contact verloopt tussen de bewindvoerder en cliënt. Kunnen er goede afspraken worden gemaakt met elkaar? De kantonrechter wil ook graag geïnformeerd worden over de reden waarom de cliënt destijds onder bewind is gesteld. Is de situatie verbeterd, verslechterd of gelijk gebleven? Hoe staat het met de schulden? Is iemand zelfredzaam te maken zodat de cliënt op een gegeven moment kan uitstromen? Ook moet er een indicatie worden gegeven over de verwachtingen voor de komende vijf jaren. Is het zinvol om het bewind voort te zetten, of is een lichtere of juist zwaardere maatregel beter passend in de situatie van de cliënt. Op de website van de rechtspraak kunt u een voorbeeld vinden van de vijfjaarlijkse evaluatie.


Wat doet de kanonrechter na ontvangst van de vijfjaarlijkse evaluatie?

Nadat wij de evaluatie digitaal hebben verzonden aan de rechtbank, zal deze worden beoordeeld door de kantonrechter. Als er geen vragen zijn, krijgen wij een bericht dat het bewind ongewijzigd kan voortduren. Na vijf jaar ontvangen wij opnieuw een verzoek om een evaluatie in te dienen. Het kan ook zijn dat de kantonrechter vragen heeft naar aanleiding van de evaluatie. Wij krijgen dan het verzoek om een schriftelijke aanvulling te geven. Ook kan de kantonrechter ervoor kiezen om de bewindvoerder en cliënt uit te nodigen voor een mondelinge behandeling naar aanleiding van de evaluatie.

Heeft u nog meer vragen over de vijfjaarlijkse evaluatie bewindvoering? Neem dan gerust contact met ons op.


Google Reviews

Mededelingen

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118 581834

info@scbewindvoeringen.nl