Logo
Logo

Van deurwaarder naar bewindvoerder

25 augustus 2020


Het is geen geheim dat bewindvoerders Erik Sinke en Anne Christ hun loopbaan in een andere branche zijn begonnen. Tijdens en na hun opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder aan de Hogeschool Utrecht zijn zij werkzaam geweest bij een deurwaarderskantoor in Zeeland. Waarom hebben zij de oversteek gemaakt naar bewindvoering? Voor veel mensen lijkt dit geen logische stap. De belangen van een deurwaarder en een bewindvoerder zijn toch als water en vuur?  

Stereotype beeld

Veel mensen zien een deurwaarder als een boeman die vorderingen moet incasseren. Het is het dagelijks werk van een deurwaarder om beslagen te leggen, woningen te ontruimen en inboedel in het openbaar te verkopen. De eisende partij wil zijn geld zien en de deurwaarder doet er alles aan om dit geld – goedschiks op kwaadschiks- op tafel te krijgen. Strookt dit stereotype beeld wel met de daadwerkelijke werkzaamheden van een deurwaarder?

De onafhankelijke en onpartijdige deurwaarder

Het is meestal niet bekend dat deurwaarders onafhankelijk en onpartijdig zijn. Dit blijkt ook uit artikel 2 van de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders waarin staat: ‘De gerechtsdeurwaarder oefent zijn beroep zo uit dat zijn onafhankelijkheid en ambtelijke onpartijdigheid niet in gevaar komen’. Een deurwaarder is betrouwbaar, integer en transparant over zijn werk. Hij doet wat hij moet doen, maar altijd met oog voor de mens achter de schulden[1].

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Deurwaarders dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het incasseren van vorderingen. Het is ook in hun belang dat de schuldenproblematiek in Nederland wordt aangepakt. Betalingsachterstanden moeten zoveel mogelijk worden voorkomen en er komt steeds meer aandacht te liggen op preventie en het voorkomen van hoge proces- en executiekosten. De termen als sociaal en maatschappelijk verantwoord incasseren en incasseren met een persoonsgerichte aanpak worden steeds vaker in de mond genomen door deurwaarders, incassobureaus en hun opdrachtgevers. Het behoud van de klantrelatie ligt centraal.


Deurwaardersopleiding

De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt gegeven aan de Hogeschool Utrecht. De opleiding zorgt er enerzijds voor dat je specialistische kennis vergaart over het beslag- en executierecht en procesrecht. Je moet immers kunnen voldoen aan de specifieke eisen die nodig zijn bij de beroepsuitoefening van een deurwaarder. Anderzijds is de opleiding vrij breed van aard; je leert juridisch analyseren en adviseren, procederen in kantonzaken en er wordt een brede basis aan juridische kennis gelegd. Er is ook veel aandacht voor communicatieve vaardigheden. Een deurwaarder moet tenslotte kunnen onderhandelen, overtuigen, motiveren en de-escalerend te werk kunnen gaan. 

Bewindvoering

Bewindvoering is een maatregel om iemand te beschermen die zijn eigen geldzaken niet goed kan behartigen. Dit kunnen mensen zijn die dit vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet goed kunnen, maar ook mensen die te maken hebben met problematische schulden. Een bewindvoerder vertegenwoordigt de onderbewindgestelde in en buiten rechte. Iemand die onder bewind is gesteld kan geen zelfstandige beslissingen meer nemen over zijn geldzaken.

Overeenkomsten tussen deurwaarders en bewindvoerders

Bewindvoerders en deurwaarders hebben met elkaar gemeen dat ze beschikken over juridische kennis, goede communicatieve vaardigheden, empathisch vermogen, kennis van financieel management en weten wanneer ze moeten doorpakken. Beide beroepen zijn zowel juridisch als praktisch van aard waarin de mens en diens schulden centraal staat. De belangen van deurwaarders en bewindvoerders staan niet lijnrecht tegenover elkaar maar overlappen elkaar juist voor een groot gedeelte. Beide beroepsgroepen werken in de wereld van schulden met als uiteindelijke doel het oplossen daarvan. De switch van deurwaarder naar bewindvoerder is daarom eigenlijk heel logisch. Wij kennen veel oud-studiegenoten en collega’s die de overstap van deurwaarder naar bewindvoerder hebben gemaakt.

Onze meerwaarde

Wij hebben in ons dagelijks werk nog steeds veel profijt van onze werkervaring als deurwaarder. Doordat wij ‘dezelfde taal’ spreken merken we dat wij sneller zaken voor elkaar krijgen. Wij snappen waarom schuldeisers of deurwaarders bepaalde acties ondernemen en kunnen dit ook beter uitleggen aan onze cliënten. Met samenwerking kom je veel verder dan enkel de confrontatie aan te gaan. Wij kunnen ons goed verplaatsen in zowel de schuldeiser als in onze cliënt en kunnen hierdoor tot compromissen komen die in het belang zijn van beide partijen. Daarentegen weten wij ook precies aan welke regels een deurwaarder moet voldoen en kunnen wij ingrijpen op het moment dat de rechten van onze cliënt wordt geschonden. Wij zijn ervan overtuigd dat onze werkervaring als deurwaarder ons tot een betere bewindvoerder maakt. Hebben wij ooit spijt gehad van onze carrièreswitch? Geen moment![1] https://www.kbvg.nl/over-de-kbvg/missie-en-visie


Google Reviews

Mededelingen

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118 581834

info@scbewindvoeringen.nl