Logo
Logo

Financiële bescherming van kwetsbare ouderen

8 april 2021

Volgend ouderenbond ANBO worden er jaarlijks tienduizenden ouderen het slachtoffer van financieel misbruik. Denk aan diefstal, iemand die zich nét iets te enthousiast met de geldzaken bemoeit of aandringt op een wijziging in het testament. Vrijwel altijd is de dader een bekende van het slachtoffer; familieleden, zorgverleners, buren of kennissen. In dit artikel leest u meer over financiële bescherming van kwetsbare ouderen.


Zorgafhankelijkheid van ouderen

Door de toenemende vergrijzing worden er steeds meer ouderen afhankelijk van hulp van anderen. Deze hulp beperkt zich niet enkel tot de verzorging of het verrichten van huishoudelijke taken. Deze zorgafhankelijke ouderen hebben ook vaak hulp nodig bij het beheren van hun geldzaken. Door de digitalisering wordt het voor deze doelgroep steeds lastiger om online bankzaken te regelen en rekeningen te betalen. Ze vertrouwen hun pinpas daarom toe aan iemand anders. Iemand die ze vertrouwen en vaak dichtbij staat. Laten we voorop stellen: meestal gaat dit goed. Helaas leidt dit ook meer dan eens tot financiële uitbuiting.


Financiële uitbuiting is een vorm van ouderenmishandeling


Welke kwetsbare ouderen worden het slachtoffer?

Slachtoffers zijn vaak 80 jaar of ouder, alleenwonend, in 80% van de gevallen een vrouw en hebben een fysieke, sociale en/of mentale beperking.


Wat zijn de risicofactoren?

• Familieruzies;
• Bovenmatige afhankelijkheid van partner of mantelzorger;
• Overbelaste mantelzorger(s);
• Onvoldoende financiële redzaamheid;
• Laagbegaafd of laaggeletterd zijn;
• Afhankelijkheid van degene die de administratie doet;
• (Inwonend) familielid met financiële en/of verslavingsproblematiek;
• Professionele hulp weigeren of afhouden;
• Sociaal geïsoleerd zijn of worden (bijv. door overlijden partner).


Herken een of meer signalen bij kwetsbare ouderen

• Betaalachterstanden: huur, energie, rekeningen;
• Afgesloten van gas en elektra;
• Geldgebrek en brieven van incassobureaus;
• Geen informatie hebben of weigeren informatie te geven over de financiële situatie;
• Ontbreken van geld en goederen;
• Dubieuze testamentwijzigingen;
• Onverklaarbare geldopnames of kosten;
• Verdwijnen van waardevolle spullen;
• Financieel kort gehouden worden;
• Angstig of verward zijn, zich bedreigd voelen;
• Slachtoffer is nooit alleen te spreken.

Bron: Rijksoverheid.


Bewindvoering biedt financiële bescherming

Wanneer er financiële uitbuiting plaatsvindt of er een vermoeden daartoe bestaat, kan bewindvoering een middel zijn om het vermogen van het slachtoffer te beschermen. Bewindvoering is een is een beschermingsmaatregel die door de rechtbank wordt uitgesproken. Iemand die onder bewind staat kan niet meer zelfstandig over zijn of haar geldzaken beschikken. Beslissingen op financieel gebied worden (in samenspraak met de cliënt) door de bewindvoerder genomen. De bewindvoerder zorgt ervoor dat alle vaste lasten worden betaald, het inkomen wordt geoptimaliseerd en maakt een plan om eventuele schulden af te betalen. Het aanmelden voor bewindvoering bij ons kantoor is eenvoudig.


Wat kunt u doen als u financieel misbruik vermoedt?

Wilt u hulp of advies over ouderenmishandeling? Bel dan met Veilig Thuis om de situatie te bespreken 0800 – 2000.


Vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van financiële bescherming van kwetsbare ouderen? Of wilt u in contact komen met één van onze bewindvoerders? Neem dan gerust contact met ons op. Wij maken graag een afspraak met u om uw situatie te bespreken.

Google Reviews

Mededelingen

-19-7-2024: Ivm met een storing zijn wij telefonisch + e-mail onbereikbaar.

-22-7-2024: Wij zijn weer per mail en telefoon (beperkt) bereikbaar.

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118-581834   info@scbewindvoeringen.nl


Google Reviews

Mededelingen

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118 581834

info@scbewindvoeringen.nl