Logo
Logo

Bijzondere bijstand op de kantoorrekening van de bewindvoerder?

3 juni 2021

Cliënten met een inkomen op of rond bijstandsniveau komen vaak in aanmerking voor bijzondere bijstand om de kosten van bewindvoering te betalen. Mag een gemeente de bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering rechtstreeks overmaken op de kantoorrekening van de bewindvoerder?


Mag betaling plaatsvinden op de kantoorrekening van de bewindvoerder?

Hier kunnen we kort in zijn: NEE!

Toch ontvangen wij nog regelmatig beschikkingen waaruit blijkt dat de gemeente tóch voornemens is om dit te doen. Meestal zijn we nog op tijd om dit te herstellen en wordt de bijzondere bijstand alsnog overgemaakt op de beheerrekening van de cliënt.

Maar waarom mag dit eigenlijk niet?

1. De betaling wordt hiermee onttrokken aan het toezicht van de kantonrechter. De bijzondere bijstand en de maandvergoeding aan de bewindvoerder kunnen immers niet worden verwerkt in de rekening en verantwoording;

2. Er moet een strikte scheiding zijn tussen kantoorgelden en cliëntgelden. Bijzondere bijstand komt ten gunste van de cliënt waarmee de maandelijkse kosten van bewindvoering kunnen worden voldaan. Door een betaling die toekomt aan de cliënt op de rekening van de bewindvoerder te storten vindt er vermenging van gelden plaats. Dit is niet toegestaan.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.


Google Reviews

Mededelingen

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118 581834

info@scbewindvoeringen.nl