Incassokosten


Als u te laat bent met het betalen van een factuur, kunnen er extra kosten bij u in rekening worden gebracht. Dit zijn incassokosten. Er zijn regels gebonden aan het in rekening brengen van incassokosten. Deze regels zijn wettelijk vastgesteld. In dit artikel gaan wij nader in op deze regels.

 

 

Wettelijk geregeld
De regels over incassokosten zijn vastgelegd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De regels die in dit besluit staan, gelden voor schulden die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. Ook gelden deze regels alleen bij vorderingen die een bedrijf heeft op een consument, ook wel business to consumer of b-to-c genoemd. Het maakt niet uit wie de incassokosten bij u in rekening brengt, dit kan een incassobureau, deurwaarderskantoor of de schuldeiser zelf zijn.

Maximale incassokosten
De hoogte van de incassokosten zijn aan maximum bedragen gebonden. De hoogte van deze bedragen staan in onderstaande tabel vermeld.

Factuurbedrag (zonder rente) Maximale incassokosten in percentages
Over de eerste € 2500,00*   15%
Over de volgende € 2500,00   10%
Over de volgende € 5000,00   5%
Over de volgende € 190.000,00   1%
Over het meerdere   0,5%

* Er geldt een minimum incassotarief van € 40,00. Dit betekent dat u voor rekeningen die lager zijn dan € 267,00 meer dan 15% incassokosten betaalt. Soms worden de bedragen nog verhoogd met 21% BTW.

Er mogen geen overige kosten bij u in rekening worden gebracht zoals administratiekosten, aanmaningskosten, herinneringskosten, bureaukosten etc. Wel bent u rente verschuldigd.

14-dagen brief
Voordat er incassokosten in rekening mogen worden gebracht, moet er een zogeheten 14-dagen brief worden verzonden. In deze brief krijgt u nog 14 dagen de tijd om de vordering te betalen zonder dat er extra kosten bij u in rekening worden gebracht. In moet ook worden vermeld wat de incassokosten zullen zijn als u niet tot betaling overgaat en of deze incassokosten worden verhoogd met BTW.

Rekenvoorbeeld
U hebt een televisie gekocht van € 3.325,00. U hebt de rekening daarvan niet betaald. U hebt een 14-dagen brief ontvangen maar geen verdere actie ondernomen. U bent nu incassokosten verschuldigd. Over de eerste € 2.250,00 moet u 15% = € 375,00 incassokosten betalen. Over de resterende € 1.075,00 moet u 10% = € 107,50 betalen. In totaal moet u voor een schuld van € 3.325,00 een bedrag van € 482,50 incassokosten betalen. Soms moet u hier bovenop nog 21% BTW betalen.

Bezwaar maken tegen incassokosten
Als u denkt dat de incassokosten niet kloppen, kunt u het beste contact opnemen met diegene die deze kosten bij u in rekening brengt. Ook kunt u bezwaar maken tegen de incassokosten als u nooit de 14-dagen brief hebt ontvangen.

Hulp nodig?
Als u onder bewind staat bij Sinke & Christ Bewindvoeringen zal uw bewindvoerder altijd controleren of de incassokosten juist zijn berekend. Als er teveel bij u in rekening wordt gebracht, zal er namens u bezwaar worden gemaakt tegen deze kosten.