Disclaimer

De informatie die Sinke & Christ Bewindvoeringen op en/of via deze website verstrekt is geen (persoonlijk) advies. Voor advies kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze website is met veel zorgvuldigheid tot stand gebracht. Vanwege de hoeveelheid aan informatie en mogelijke interpretatieverschillen kan niet worden gegarandeerd dat de informatie  actueel en/of juist is. Sinke & Christ Bewindvoeringen staat dan ook niet in voor de juistheid van deze informatie. Gebruikmaking van de informatie van deze website is voor eigen rekening en risico van de gebruiker daarvan.

Op deze website kan worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Sinke & Christ Bewindvoeringen doorgenomen. Echter, de juistheid, volledigheid, rechtmatigheid of actualiteit van deze informatie kan niet worden gegarandeerd. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend en wij aanvaarden hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.


Copyright

Alle op deze site vermelde teksten en afbeeldingen zijn, tenzij anders vermeld, het intellectueel eigendom van Sinke & Christ Bewindvoeringen. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan om, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, informatie en afbeeldingen op andere sites te plaatsen of op andere wijze te vermenigvuldigen.