Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

Er zijn verschillende partijen die beschermingsbewind kunnen aanvragen. Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende gevallen, namelijk:

  • Uzelf
  • Uw partner (echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel)
  • Familieleden tot de vierde graad (dit zijn de ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten)
  • Uw mentor of curator

Daarnaast moet diegene voor wie beschermingsbewind wordt aangevraagd meerderjarig zijn en in ons werkgebied wonen.

Sinke & Christ Bewindvoeringen zal de benodigde documenten verzamelen en namens u het verzoekschrift indienen bij de rechtbank. U heeft hier verder geen omkijken naar.

Let op; Wij kunnen pas starten met het uitvoeren van onze werkzaamheden zodra de kantonrechter het beschermingsbewind heeft uitgesproken.