Wat verandert er in 2019 in uw portemonnee?

Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen er aan aantal zaken op het gebied van uw persoonlijke financiën. Op Prinsjesdag wordt er bekend gemaakt wat er het volgende jaar in uw portemonnee gaat veranderen. Al deze plannen worden vastgelegd in de Miljoenennota. Graag geven wij u hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Verhoging van de algemene heffingskorting
Het kabinet vindt het belangrijk dat alle Nederlanders kunnen profiteren van de sterke economie.  Zo neemt bijvoorbeeld het besteedbaar inkomen toe van huishoudens met een inkomen tot € 50.000 per jaar. Dit komt door een verhoging van de algemene heffingskorting. De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Hierdoor gaan mensen met een inkomen tot 50.000 euro per jaar minder belasting betalen. Door deze heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen toe met maximaal € 184,00 per jaar. Let er wel op dat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk is.  Klik hier voor meer informatie over de verhoging van de algemene heffingskorting.

Minder mensen in de schulden
Gemeenten moeten inwoners met grote schulden beter en eenvoudiger kunnen helpen. Ook moeten bijvoorbeeld wachttijden bij de schuldhulpverlening korter worden. De Rijksoverheid heeft 40 actiepunten opgesteld om het aantal mensen met grote schulden te verminderen. Deze punten kunt u terugvinden in het ‘Actieplan brede schuldenaanpak’. Klik hier voor meer informatie over dit actieplan. Op het gebied van bewindvoering is de volgende maatregel opgenomen in het actieplan: ‘Gemeenten krijgen adviesrecht in gerechtelijke procedure rond schuldenbewind’. Dit wetsvoorstel is nog in voorbereiden.

Het minimumloon gaat omhoog
Het wettelijk minimumloon voor iedereen van 22 jaar en ouder stijgt van € 1.594,20 (bruto) naar € 1.615,80 (bruto) per maand bij een fulltime dienstverband.

Alle uitkeringen, waaronder de bijstandsuitkering (Participatiewet), zijn gekoppeld aan het wettelijk brutominimumloon en stijgen dus mee. Klik hier voor een overzicht van de bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2019.

Premie van de zorgverzekering gaat omhoog
U gaat bij alle zorgverzekeraars meer betalen voor uw basisverzekering. Het gaat om een gemiddelde stijging van 5,7% wat betekent dat u op jaarbasis gemiddeld € 76,00 meer betaalt voor uw basisverzekering. Mensen met een laag inkomen worden deels gecompenseerd door de zorgtoeslag. De zorgtoeslag gaat met maximaal € 50,00 per jaar omhoog. Het eigen risico blijft –net zoals in 2018- € 385,00 per jaar. De eigen bijdrage wordt beperkt tot € 250,00 per jaar. Klik hier voor een uitleg over het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage.

Boodschappen worden duurder
Met ingang van 1 januari 2019 wordt het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Het lage btw-tarief is van toepassing op boodschappen, maar ook op bijvoorbeeld water, boeken, bloemen, de kapper en bezoek aan musea en attracties. Per € 100,00 boodschappen betaal je vanaf 1 januari 2019 € 2,83 meer. Op jaarbasis betaalt een gemiddeld huishouden zo’n € 300,00 meer aan extra btw.

De energierekening gaat omhoog
Door een verhoging van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie betalen wij in 2019 fors meer voor onze energie. Pricewise (een onafhankelijke vergelijkingssite voor o.a. energie) heeft berekend dat een gemiddeld huishouden op jaarbasis € 327,00 extra betaalt voor energie dan in 2018. Dit is een stijging van 17%. Klik hier voor de berekening.

Hogere vrijwilligersvergoeding
Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170,00 per maand of maximaal € 1.700,00 per jaar. Nu is deze vergoeding nog € 150,00 per maand of maximaal € 1.500,00 per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals werkkleding. Onkosten worden ook boven dit bedrag nog steeds vergoed, maar moeten worden aangetoond.

Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen. Met deze maatregel wil het kabinet vrijwilligerswerk stimuleren.