NIEUWSBRIEF – ZOMER 2018

Beste relatie,

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Sinke & Christ Bewindvoeringen. Wij willen u in de toekomst door middel van een nieuwsbrief periodiek op de hoogt brengen van de laatste ontwikkelingen binnen ons kantoor.

Wij wensen u een fijne zomer toe!

 

Nieuwe medewerkster    

Sinds kort is Andrea bij ons kantoor in dienst als administratief medewerkster. Andrea heeft ruime werkervaring opgedaan in het bankwezen, bij een budgetbeheerder en in de schuldhulpverlening. De werkzaamheden van Andrea bestaan onder andere uit het aannemen van de telefoon, het verwerken van de post, het aanvragen van inkomensaanvullende voorzieningen en schuldhulpverlening. Neem gerust contact met haar op om kennis te maken.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Wat betekent dit voor u? In de praktijk niet zo heel veel. Als bewindvoerder moeten wij op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens van u verzamelen. Wij gaan en gingen altijd al zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 

Kwijtschelding lokale belastingen

Voor de meeste cliënten hebben wij kwijtschelding aangevraagd voor de lokale belastingen. Houd er rekening mee dat de behandelende organisatie er vaak zes maanden voor nodig heeft om alle verzoeken te behandelen. Het is dus niet vreemd als wij in uw geval nog geen uitsluitsel kunnen geven over de aangevraagde kwijtschelding.

 

Vakantie     

Anne heeft vakantie van vrijdag 7 september tot en met vrijdag 21 september 2018. Erik neemt in haar vakantie de behandeling van haar dossiers over. Hierbij wordt hij ondersteund door Andrea.

 

Bereikbaarheid

Wij merken dat nog niet iedereen bekend is met onze telefonische bereikbaarheid. Wij zijn iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 0118-581834. In de middag plannen wij onze afspraken in en zijn wij niet telefonisch bereikbaar. Daarnaast hebben wij de volgende vaste vrije dagen:

  • Vaste vrije dag Erik: maandag
  • Vaste vrije dag Anne: woensdag
  • Vaste vrije dagen Andrea: donderdag en vrijdag

Let op! Het mobiele telefoonnummer van uw bewindvoerder dient u enkel te gebruiken in noodgevallen. Een noodgeval is bijvoorbeeld een geblokkeerde pinpas, detentie, een saldoverzoek voor een medische noodsituatie etc. Voor al uw niet dringende vragen kunt u terecht tijdens het telefonisch spreekuur. Het kan zijn dat uw bewindvoerder niet opneemt in verband met een afspraak. Spreek in dat geval een voicemailbericht in. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

 

Reactietermijn op e-mails

Wij hanteren een reactietermijn op ontvangen e-mails van maximaal twee werkdagen. Het gebeurt regelmatig dat er een e-mail wordt verzonden en wij enkele uren later al gebeld worden met de vraag waarom er nog niet is gereageerd. Wij adviseren u in dringende gevallen telefonisch contact met ons op te nemen en geen e-mail te versturen. Indien u een vraag of mededeling doet per e-mail, dient u er rekening mee te houden dat de beantwoording van uw e-mail maximaal twee dagen kan duren. Het is niet nodig om te bellen of wij uw e-mail wel hebben ontvangen.

Onderstaande tabel kunt u aanhouden. Let er op dat deze tabel uitgaat van de uiterlijke reactietermijn. Uiteraard streven wij ernaar om uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

 

E-mail verzonden op Uiterlijk reactie op
Maandag Woensdag
Dinsdag Donderdag
Woensdag Vrijdag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Woensdag
Zondag WoensdagInzicht in eigen situatie

Wij hebben gemerkt dat niet alle cliënten er van op de hoogte zijn dat het voor ons mogelijk is om een begroting of een schuldoverzicht uit te draaien. Bent u benieuwd naar uw eigen financiële situatie op dit moment? Schroom dan niet om uw bewindvoerder om een uitdraai te vragen.