NIEUWSBRIEF – WINTER 2018

Voorwoord

Beste relatie,

Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die voor u van belang kunnen zijn.

Wij adviseren u om deze nieuwsbrief goed door te nemen, zeker aangezien er een wijziging in de betaling van het leefgeld plaatsvindt. Hebt u naar aanleiding van deze nieuwbrief nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een (financieel) gezond 2019 toe!

Bereikbaarheid feestdagen

In verband met de feestdagen is ons kantoor op de volgende dagen gesloten:

  • Dinsdag 25 december 2018 (eerste kerstdag)
  • Woensdag 26 december (tweede kerstdag)
  • Dinsdag 1 januari 2018 (nieuwjaarsdag)

Extra leefgeld aanvragen voor de feestdagen

Indien u naast het gebruikelijke leefgeld extra saldo wenst te ontvangen voor de feestdagen, verzoeken wij u vriendelijk om dit verzoek minimaal twee werkdagen van tevoren bij ons in te dienen.

Wij willen u er op wijzen dat wij per cliënt bekijken of, en zo ja hoeveel extra saldo er mogelijk is. Of uw verzoek kan worden toegekend is onder meer afhankelijk van het saldo dat aanwezig is op de beheerrekening, of er achterstanden zijn in het betalen van de vaste lasten en of u geen uitgaven buiten de begroting heeft gehad.

Uitbetaling leefgeld feestdagen

In verband met de feestdagen vindt er op de volgende dagen geen betalingsverkeer plaats bij de bank:

  • Dinsdag 25 december 2018 (eerste kerstdag)
  • Woensdag 26 december (tweede kerstdag)
  • Dinsdag 1 januari 2018 (nieuwjaarsdag)

LET OP!

Het leefgeld dat normaalgesproken op woensdag 26 december 2018 zou worden uitbetaald, wordt vervroegd naar maandag 24 december 2018. De volgende uitbetaling van het leefgeld vindt vervolgens weer plaats op woensdag 2 januari 2019.

Het leefgeld dat normaalgesproken op dinsdag 1 januari 2019 zou worden uitbetaald, wordt vervroegd naar maandag 31 december 2018.

Nieuwe tarieven beschermingsbewindvoering 2019

De tarieven voor beschermingsbewindvoering worden ieder jaar vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en zijn opgenomen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de wettelijke tarieven bewindvoering (inclusief BTW) die gelden voor het jaar 2019.

Maandelijkse kosten
Eenpersoonshuishouden (standaard): € 114,14 per maand
Eenpersoonshuishouden problematische schulden: € 147,62 per maand
Meerpersoonshuishouden (standaard): € 136,93 per maand
Meerpersoonshuishouden (standaard + problematisch): € 157,09 per maand
Meerpersoonshuishouden problematische schulden: € 177,16 per maand

Incidentele kosten
Ontruiming: € 402,93 eenmalig
Eindrapport en verslag eenpersoonshuishouden: € 242,00 eenmalig
Eindrapport en verslag meerpersoonshuishouden: € 290,40 eenmalig
Griffierecht rechtbank (aanvragen bewind): € 78,00 eenmalig
Uurtarief voor extra werkzaamheden: € 80,47 per uur

Bent u goed verzekerd?

Overstappen of wijzigen van zorgverzekering kan éénmaal per jaar. Vaak loont het om een aanvullende verzekering af te sluiten voor bijvoorbeeld tandartskosten, fysiotherapie of een bril. Wist u dat u onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking kunt komen voor een aanvullende zorgverzekering terwijl u nog een openstaande schuld bij uw zorgverzekeraar hebt?

Overstappen kan tot en met 31 januari 2019. Stapt u over voor 1 januari 2019? Dan wordt uw oude zorgverzekering automatisch opgezegd.

Neem voor al uw vragen over het overstappen of wijzigen van uw zorgverzekeraar contact op met uw bewindvoerder. Samen kan er worden gekeken wat de best passende oplossing is voor u.

Rekening en verantwoording 2018

Zoals u weet moeten wij ieder jaar zowel aan u als aan de rechtbank rekening en verantwoording afleggen. Vanaf januari 2019 beginnen wij met het afleggen van verantwoording over het jaar 2018. Wij nemen zelf contact met u op om hiervoor een afspraak te maken.