Nieuwsbrief zomer 2020

Beste relatie,

Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief zomer 2020. Wij adviseren u om deze nieuwsbrief goed door te nemen. Hebt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Corona-virus (COVID-19)
We hebben een vreemde periode achter de rug. Net als vele andere bedrijven hebben wij onze dienstverlening moeten aanpassen en konden onze fysieke afspraken een aantal maanden niet doorgaan. Gelukkig kon ons werk vanuit kantoor wel gewoon doorgaan. U hebt hierdoor weinig tot niets gemerkt van onze aangepaste dienstverlening. Nu de maatregelen steeds meer worden versoepeld plannen wij ook weer afspraken in. Onze spreekkamer op kantoor is ruim genoeg waardoor wij met gemak > 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Ook kunnen er weer afspraken worden gemaakt voor intakegesprekken.

Nieuwe medewerkster
Sinds 01 mei 2020 is Annelies de Jong bij ons kantoor in dienst. Als beschermingsbewindvoerder zal zij de financiële belangen van haar cliënten behartigen. Annelies heeft rechten gestudeerd in Tilburg en heeft werkervaring opgedaan in het notariaat en bij de Maatschappelijke Justitiële Dienstverlening (MJD) van Emergis. Neem gerust contact met haar op om kennis te maken.

Vakantiegeld
In de maanden mei en juni wordt het vakantiegeld uitbetaald. De cliënten die op dit moment in een schuldhulpverleningstraject zitten (MSNP of WSNP) moeten er rekening mee houden dat een gedeelte van het vakantiegeld moet worden afgedragen aan de boedel. Wij bekijken per cliënt of, en zo ja hoeveel van het vakantiegeld kan worden overgemaakt naar de leefgeldrekening. Dit is volledig afhankelijk van uw situatie en omstandigheden en verschilt dus per cliënt.

Kwijtschelding lokale belastingen
Voor de meeste cliënten hebben wij kwijtschelding aangevraagd voor de lokale belastingen. Houd er rekening mee dat de behandelende organisatie er vaak zes maanden voor nodig heeft om alle verzoeken te behandelen. Het is dus niet vreemd als wij in uw geval nog geen uitsluitsel kunnen geven over de aangevraagde kwijtschelding.

Vakantie
Anne heeft vrij van maandag 15 juni tot en met vrijdag 3 juli 2020. Ook van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 11 september is zij afwezig.

Erik heeft vrij van maandag 13 juli tot en met maandag 3 augustus 2020.

Bereikbaarheid
Wij merken dat nog niet iedereen bekend is met onze telefonische bereikbaarheid. Wij zijn iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 0118-581834. In de middag plannen wij onze afspraken in en zijn wij niet telefonisch bereikbaar. Daarnaast hebben wij de volgende vaste vrije dagen:

  • Vaste vrije dag Erik: maandag
  • Vaste vrije dag Annelies: maandag
  • Vaste vrije dag Anne: woensdag
  • Vaste vrije dag Andrea: vrijdag

Let op! Het mobiele telefoonnummer van uw bewindvoerder dient u enkel te gebruiken in noodgevallen. Een noodgeval is bijvoorbeeld een geblokkeerde pinpas, detentie, een saldoverzoek voor een medische noodsituatie etc. Voor al uw niet dringende vragen kunt u terecht tijdens het telefonisch spreekuur. Het kan zijn dat uw bewindvoerder niet opneemt in verband met een afspraak. Spreek in dat geval een voicemailbericht in. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Sinke & Christ Bewindvoeringen

Uw betrouwbare partner voor het behartigen van uw financiële belangen.