Nieuwe regels voor wanbetalersregeling zorgverzekering

Wanneer u meer dan zes maanden betalingsachterstand heeft in de premie ziektekostenverzekering, wordt u aangemeld als wanbetaler bij het CAK. U betaalt dan niet langer uw premie aan uw verzekeraar, maar een zogeheten ‘boetepremie’ aan het CAK.  Deze premie bedraagt 125% van de gemiddelde zorgpremie (in 2018: € 136,67). U blijf ondanks uw aanmelding als wanbetaler wél verzekerd voor ziektekosten.

Wanneer wordt u afgemeld als wanbetaler?
Enkel uw zorgverzekering kan u afmelden als wanbetaler bij het CAK. U wordt afgemeld in de volgende situaties:

  • uw zorgverzekeraar heeft een betalingsregeling met u goedgekeurd;
  • uw zorgverzekeraar heeft uw stabilisatieovereenkomst met een schuldhulpverlener of bewindvoerder goedgekeurd;
  • u heeft een bijstandsuitkering en uw gemeente helpt u om uit de regeling wanbetalers te komen;
  • u heeft uw totale schuld afgelost bij de zorgverzekeraar en bij deurwaarders die de zorgverzekeraar heeft ingeschakeld;
  • uw zorgverzekeraar is akkoord gegaan met een minnelijke schuldregeling voor uw schulden;
  • u bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen – WSNP).

Zodra u bent afgemeld als wanbetaler gaat u de premie weer rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar betalen. U betaalt dan weer de ‘normale’ premie in plaats van de hogere bestuursrechtelijke premie.

Eindafrekening CAK
Nadat uw zorgverzekeraar u heeft afgemeld als wanbetaler, maakt het CAK een eindafrekening op. Een eindafrekening is een overzicht met de premies die u heeft betaald en bedragen die u eventueel nog moet betalen aan het CAK. Zeker als u voor een langere periode aangemeld bent geweest als wanbetaler, kan de eindafrekening hoog uitvallen! Gelukkig mag u dit bedrag wel in termijnen betalen.

Wat gaat er met ingang van 1 augustus 2018 veranderen?
Wanneer u de gehele betalingsachterstand hebt voldaan aan uw zorgverzekering, zal het CAK de door hun opgemaakte eindafrekening met ingang van 1 augustus 2018 kwijtschelden. Dit betekent dat wanneer u de schuld bij uw zorgverzekeraar hebt afbetaald, u niet meer wordt geconfronteerd met een nieuwe (hoge) schuld waar u aan moet gaan afbetalen. De minister van Medische Zorg en Sport heeft hier het volgende over geschreven:

”Als de schuld bij de zorgverzekeraar is voldaan volgt soms nog een eindafrekening van het CAK met nog openstaande bestuursrechtelijke premie. Dit is gemiddeld € 1.500,- en komt voor een wanbetaler vaak onverwacht. Er kan bestuursrechtelijke premie openstaan als broninhouding niet mogelijk was, de zorgtoeslag niet voldoende was en de deurwaarder geen verhaal heeft kunnen halen. Op dit moment wordt standaard tenminste een deel (de opslag) van de eindafrekening kwijtgescholden.

In de praktijk leidt de eindafrekening regelmatig tot nieuwe betalingsproblemen en recidive. Het incassopercentage van de eindafrekeningen is dan ook beperkt (minder dan 20%). Het gaat vaak om verzekerden die met moeite de betalingsregeling van de zorgverzekeraar hebben voldaan. Zij overzien vaak niet dat er bij meerdere partijen nog vorderingen openstaan. In overleg met zorgverzekeraars en het CAK heb ik besloten standaard de gehele eindafrekening kwijt te schelden. De maatregel houdt in dat voor iedere verzekerde die de schuld bij de zorgverzekeraar heeft voldaan (premie, eigen risico en incassokosten), de eindafrekening bestuursrechtelijke premie wordt kwijtgescholden. (…) Het kwijtschelden van de eindafrekening biedt een positief vooruitzicht voor schuldenaren die op het punt zijn gekomen dat ze in actie willen komen en hun schuld aan hun zorgverzekeraar willen voldoen. Een bezoek van een schuldhulpverlener of een maatschappelijk werker kan het zetje zijn dat mensen nodig hebben.

Ik heb het CAK verzocht vanaf 1 augustus 2018 geen eindafrekeningen meer te versturen en vorderingen op nog openstaande eindafrekeningen kwijt te schelden. Het CAK zal daartoe de Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018 aanpassen.”


Zoekt u hulp?
Hebt u ook een betalingsachterstand bij uw zorgverzekeraar? Neem dan vrijblijvend contact op met Sinke & Christ Bewindvoeringen om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.