Huurachterstand


De huur is een betaling die voor veel mensen iedere maand weer terugkomt. Als tegenprestatie voor het betalen van de huur moet de verhuurder woonruimte ter beschikking stellen. Maar wat gebeurt er zodra u de huur niet meer betaalt? In dit artikel gaan wij in op de plichten omtrent de huurbetaling.

In de meeste huurovereenkomsten staat dat de huurder de huur vóór iedere 1e van de maand moet betalen aan de verhuurder. Dit betekent dat de huur voor de maand augustus uiterlijk op 31 juli moet worden betaald. Als de huur dan niet binnen is bent u automatisch te laat. De verhuurder hoeft u niet eerst een herinnering of aanmaning te sturen. De verhuurder mag echter niet direct incassokosten bij u in rekening brengen. Hiervoor moet eerst een speciale 14-dagen brief worden verzonden. In deze brief staat dat u nog 14 dagen te tijd krijgt om de achterstand te betalen zonder dat er incassokosten in rekening worden gebracht. Klik hier voor meer informatie over incassokosten.

Als u -om welke reden dan ook- een huurachterstand hebt, moet u direct actie ondernemen. Zodra u meer dan drie maanden achterstand hebt, mag de verhuurder de kantonrechter in een procedure vragen om de huurovereenkomst te ontbinden en de woning te ontruimen. Als u al vaker te maken hebt gehad met een huurachterstand, mag de verhuurder zelfs al veel eerder een procedure starten. Aan een procedure zijn hoge kosten verbonden die bij u in rekening worden gebracht. Het is dus belangrijk dat u een procedure bij de rechtbank voorkomt.

Als u zelf een huurachterstand hebt, neem dan de volgende stappen:

  1. Neem direct contact op met de verhuurder;
  2. Probeer een afbetalingsregeling te treffen;
  3. Kom de afbetalingsregeling na;
  4. Zorg ervoor dat de lopende huurtermijnen op tijd worden betaald.

Zodra er door de rechtbank een vonnis is gewezen waarin de ontruiming van de woning is toegewezen, mag de verhuurder overgaan tot ontruiming van de woning. De verhuurder mag dit niet zelf, alleen een gerechtsdeurwaarder is gerechtigd om een woning te ontruimen. De ontruiming moet door de gerechtsdeurwaarder officieel worden aangezegd. Vaak staat er in het vonnis van de rechtbank dat u nog 14 dagen de tijd krijgt om de woning zelf te verlaten. Als u dit niet vrijwillig doet, wordt er een datum gepland waarop de gerechtsdeurwaarder langskomt met een slotenmaker en een hulpofficier van Justitie om de woning te ontruimen. Het is van belang dat u zeer snel actie onderneemt. In deze fase moet vaak de gehele schuld worden betaalt om de ontruiming te voorkomen. Als u niets regelt, komt u op straat te staan.

Heeft u een huurachterstand en komt u er zelf niet meer uit? Neem dan vrijblijvend contact op met Sinke & Christ Bewindvoeringen om te zien wat zij voor u kunnen betekenen.