Een betalingsachterstand bij uw zorgverzekeraar


Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Deze verplichting is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. De achterliggende reden hiervoor is dat wanneer iedereen meebetaalt, de zorg in Nederland betaalbaar blijft. Maar wat gebeurt er als u de verplichte premie niet betaalt? In dit artikel gaan wij hier nader op in.

 

Laatste cijfers
Volgens de laatste cijfers kunnen er 330.325 mensen al langer dan een half jaar hun premie niet meer betalen. Naar verwachting stijgt dit cijfer naar 338.000 mensen op 31 december 2015 (bron: Zorginstituut Nederland). Als u een achterstand hebt in het betalen van de premie, bent u zeker niet de enige. Het is belangrijk om snel actie te ondernemen, want een premieachterstand kan u veel geld gaan kosten.

Zorginstituut Nederland
In de Zorgverzekeringwet staan een aantal maatregelen die kunnen worden genomen als u de ziektekostenpremie niet betaalt. Een van deze maatregelen is dat u als wanbetaler wordt aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut Nederland is een instantie van de overheid. U wordt als wanbetaler aangemeld als u zes maanden of langer uw premie niet hebt betaalt. Het Zorginstituut Nederland gaat vanaf dan de maandelijkse premie bij u innen. U moet een standaardpremie betalen van € 117,33 met daar bovenop een boete (bestuursrechtelijke premie) van € 35,20 (tarieven 2015). Dit komt neer op een bedrag van in totaal € 152,53. Ter vergelijking: de gemiddelde zorgpremie bedraagt in 2015 € 97,00 per maand (bron: Nederlandse Zorgautoriteit). De boete is een ‘strafsanctie’ en wordt niet gebruikt voor de aflossing van uw schuld bij de zorgverzekeraar. Het is voor u dus erg kostbaar om een betalingsachterstand te hebben bij uw zorgverzekeraar.

Bronheffing en beslaglegging
Het Zorginstituut Nederland kan de premie op diverse manieren bij u innen. Als u werkt of een uitkering hebt, wordt de premie rechtstreeks ingehouden op uw inkomsten. Dit heet bronheffing. Als u geen of onvoldoende inkomsten hebt, krijgt u een acceptgiro thuis gestuurd van het CJIB. Verder kan er ook beslag worden gelegd op uw Zorgtoeslag om daarvan de premie te betalen. Als u de acceptgiro’s niet betaalt schakelt het CJIB een gerechtsdeurwaarder in. Dit brengt veel extra kosten met zich mee die u zelf moet betalen.

Twee partijen
Omdat het Zorginstituut Nederland pas bij een achterstand vanaf zes maanden bij u de lopende premie gaat incasseren, blijft de opgelopen achterstand van zes maanden bestaan. Voor deze achterstand moet u zelf een regeling treffen bij uw zorgverzekeraar. Als u niets regelt, kan uw zorgverzekeraar opdracht geven aan een deurwaarderskantoor om deze vordering bij u te incasseren. U krijgt dan te maken met twee partijen: de deurwaarder voor de eerste 6 maanden premieachterstand en Zorginstituut Nederland voor de lopende premiebetalingen.

Hoe komt u ervan af?
Als u eenmaal bent aangemeld als wanbetaler, komt u daar alleen vanaf  als:

  • De totale schuld bij uw zorgverzekeraar is afgelost;
  • U met instemming van uw zorgverzekeraar schuldhulpverlening hebt getroffen;
  • U bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP).

Zoekt u hulp?
Hebt u ook een betalingsachterstand bij uw zorgverzekeraar? Neem dan vrijblijvend contact op met Sinke & Christ Bewindvoeringen om te kijken wat zij voor u kunnen betekenen.