Over ons

Anne Christ, Annelies de Jong, Andrea Mohammed en Erik Sinke

Uw bewindvoerders

Erik Sinke: is diverse jaren werkzaam geweest bij een deurwaarderskantoor waar hij diverse functies heeft uitgeoefend, zoals incassospecialist en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Hij heeft zowel de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder (cum-laude) aan de Hogeschool Utrecht afgerond alsmede de opleiding HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool Tilburg. Gedurende zijn studies heeft hij diverse vaardigheden opgedaan, zoals sociale, communicatieve en juridische vaardigheden. Kwaliteit staat bij hem voorop. Juist bij beschermingsbewind is dit onmisbaar, aangezien dit een taak betreft waar deskundigheid en zorgvuldigheid is vereist. Doorzettingsvermogen en een gezonde dosis tact kenmerken Erik.

Anne Christ: heeft de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder aan de Hogeschool Utrecht afgerond. Daarnaast heeft zij diverse cursussen gevolgd op het gebied van sociale zekerheid. Door haar werkervaring heeft zij veel kennis opgedaan van schuldenproblematiek. Anne heeft specialistische kennis van het vermogensrecht en het beslag- en executierecht waardoor zij de belangen van haar cliënten op een professionele manier kan behartigen. Door haar gedrevenheid en persoonlijke benadering creëert zij rust en overzicht in de financiën van haar cliënten.


Kernwaarden

Professionaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden van Sinke & Christ Bewindvoeringen. Wij zijn een kleinschalig kantoor en maken ons sterk voor de belangen van onze cliënten met een persoonlijke benadering. Daarnaast vinden wij het belangrijk om open en transparant te zijn. Dit doen wij onder andere door inzicht te geven in de door ons verrichte werkzaamheden.


Uw meerwaarde

Wij zijn jaren werkzaam geweest in de incasso- en gerechtsdeurwaardersbranche. Gedurende deze periode hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot (problematische) schulden en het executie- en beslagrecht. Dit heeft als voordeel dat wij weten of de handelswijze van een schuldeiser of een ingeschakelde deurwaarder wel of niet is toegestaan. Daarnaast zijn wij bekend met de wereld van schuldhulpverlening. Ook hebben wij een rechtenstudie afgerond, zodat wij onze taak als beschermingsbewindvoerder optimaal kunnen uitvoeren. Hierdoor kunnen wij u de weg wijzen in de wirwar van regels en wetgeving en, indien nodig en van toepassing, kunnen wij u bijstaan met advies.


Kwaliteitseisen

Wij zijn door de rechtbank Zeeland-West-Brabant benoemd tot beschermingsbewindvoerder. Zo voldoen wij aan de strenge kwaliteitseisen die sinds 1 april 2014 verplicht zijn gesteld door de Rijksoverheid. Deze kwaliteitseisen gaan onder meer over de manier waarop de organisatie op een professionele en verantwoorde wijze de financiën van hun cliënten behartigt. Ook de bedrijfsvoering wordt gecontroleerd. De organisatie moet deze aspecten ieder jaar door een accountant laten controleren en ter verantwoording overleggen aan de rechtbank. Door deze kwaliteitswaarborg bent u ervan verzekerd dat uw financiële belangen op een professionele wijze worden gewaarborgd en dat u de best mogelijke begeleiding krijgt.

U kunt de kwaliteitseisen hier vinden.