NIEUWSBRIEF – WINTER 2018

Voorwoord

Beste relatie,

Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die voor u van belang kunnen zijn.

Wij adviseren u om deze nieuwsbrief goed door te nemen, zeker aangezien er een wijziging in de betaling van het leefgeld plaatsvindt. Hebt u naar aanleiding van deze nieuwbrief nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een (financieel) gezond 2019 toe!

Bereikbaarheid feestdagen

In verband met de feestdagen is ons kantoor op de volgende dagen gesloten:

  • Dinsdag 25 december 2018 (eerste kerstdag)
  • Woensdag 26 december (tweede kerstdag)
  • Dinsdag 1 januari 2018 (nieuwjaarsdag)

Extra leefgeld aanvragen voor de feestdagen

Indien u naast het gebruikelijke leefgeld extra saldo wenst te ontvangen voor de feestdagen, verzoeken wij u vriendelijk om dit verzoek minimaal twee werkdagen van tevoren bij ons in te dienen.

Wij willen u er op wijzen dat wij per cliënt bekijken of, en zo ja hoeveel extra saldo er mogelijk is. Of uw verzoek kan worden toegekend is onder meer afhankelijk van het saldo dat aanwezig is op de beheerrekening, of er achterstanden zijn in het betalen van de vaste lasten en of u geen uitgaven buiten de begroting heeft gehad.

Uitbetaling leefgeld feestdagen

In verband met de feestdagen vindt er op de volgende dagen geen betalingsverkeer plaats bij de bank:

  • Dinsdag 25 december 2018 (eerste kerstdag)
  • Woensdag 26 december (tweede kerstdag)
  • Dinsdag 1 januari 2018 (nieuwjaarsdag)

LET OP!

Het leefgeld dat normaalgesproken op woensdag 26 december 2018 zou worden uitbetaald, wordt vervroegd naar maandag 24 december 2018. De volgende uitbetaling van het leefgeld vindt vervolgens weer plaats op woensdag 2 januari 2019.

Het leefgeld dat normaalgesproken op dinsdag 1 januari 2019 zou worden uitbetaald, wordt vervroegd naar maandag 31 december 2018.

Nieuwe tarieven beschermingsbewindvoering 2019

De tarieven voor beschermingsbewindvoering worden ieder jaar vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en zijn opgenomen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de wettelijke tarieven bewindvoering (inclusief BTW) die gelden voor het jaar 2019.

Maandelijkse kosten
Eenpersoonshuishouden (standaard): € 114,14 per maand
Eenpersoonshuishouden problematische schulden: € 147,62 per maand
Meerpersoonshuishouden (standaard): € 136,93 per maand
Meerpersoonshuishouden (standaard + problematisch): € 157,09 per maand
Meerpersoonshuishouden problematische schulden: € 177,16 per maand

Incidentele kosten
Ontruiming: € 402,93 eenmalig
Eindrapport en verslag eenpersoonshuishouden: € 242,00 eenmalig
Eindrapport en verslag meerpersoonshuishouden: € 290,40 eenmalig
Griffierecht rechtbank (aanvragen bewind): € 78,00 eenmalig
Uurtarief voor extra werkzaamheden: € 80,47 per uur

Bent u goed verzekerd?

Overstappen of wijzigen van zorgverzekering kan éénmaal per jaar. Vaak loont het om een aanvullende verzekering af te sluiten voor bijvoorbeeld tandartskosten, fysiotherapie of een bril. Wist u dat u onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking kunt komen voor een aanvullende zorgverzekering terwijl u nog een openstaande schuld bij uw zorgverzekeraar hebt?

Overstappen kan tot en met 31 januari 2019. Stapt u over voor 1 januari 2019? Dan wordt uw oude zorgverzekering automatisch opgezegd.

Neem voor al uw vragen over het overstappen of wijzigen van uw zorgverzekeraar contact op met uw bewindvoerder. Samen kan er worden gekeken wat de best passende oplossing is voor u.

Rekening en verantwoording 2018

Zoals u weet moeten wij ieder jaar zowel aan u als aan de rechtbank rekening en verantwoording afleggen. Vanaf januari 2019 beginnen wij met het afleggen van verantwoording over het jaar 2018. Wij nemen zelf contact met u op om hiervoor een afspraak te maken.

Lees meer

KEI: digitaal toezicht op bewind

De rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van onze samenleving. Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) moet hiervoor gaan zorgen. Een belangrijke stap in KEI is het mogelijk maken van digitale communicatie tussen bewindvoerders en de rechtbank. In dit artikel geven wij u hier graag meer uitleg over. (meer…)

Lees meer

Nieuwe regels voor wanbetalersregeling zorgverzekering

Wanneer u meer dan zes maanden betalingsachterstand heeft in de premie ziektekostenverzekering, wordt u aangemeld als wanbetaler bij het CAK. U betaalt dan niet langer uw premie aan uw verzekeraar, maar een zogeheten ‘boetepremie’ aan het CAK.  Deze premie bedraagt 125% van de gemiddelde zorgpremie (in 2018: € 136,67). U blijf ondanks uw aanmelding als wanbetaler wél verzekerd voor ziektekosten. (meer…)

Lees meer

Het dwangakkoord

Alvorens een schuldenaar tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan worden toegelaten moet hij proberen om in der minne tot een akkoord te komen met zijn schuldeisers. Dit blijkt uit artikel 285 lid 1 sub f van de Faillissementswet (Fw). Dit houdt in dat een schuldhulpverlener de schulden inventariseert, waarna er een voorstel tegen finale kwijting wordt gedaan aan de schuldeisers. Als één of meer schuldeisers weigeren akkoord te gaan met het aangeboden voorstel/percentage, dan kan er sinds 1 januari 2008 ex. artikel 287a lid 1 Fw door de schuldenaar een dwangakkoord worden verzocht aan de rechtbank. De weigerachtige schuldeisers kunnen dan door de rechtbank bevolen worden om alsnog in te stemmen met het (minnelijke) voorstel. (meer…)

Lees meer

Het multi-bankbeslag

Wanneer er op één en dezelfde dag beslag wordt gelegd onder meerdere bankinstellingen is er sprake van een multi-bankbeslag. Er wordt lukraak bij diverse banken aangeklopt in de hoop dat er in ieder geval bij één bank een positief saldo op de rekening staat. Een schuldenaar was het niet eens met deze beslagactie en besloot naar de tuchtrechter te stappen. De tuchtrechter heeft in hoger beroep op 28 juli 2015 uitspraak gedaan. (meer…)

Lees meer

Huurachterstand


De huur is een betaling die voor veel mensen iedere maand weer terugkomt. Als tegenprestatie voor het betalen van de huur moet de verhuurder woonruimte ter beschikking stellen. Maar wat gebeurt er zodra u de huur niet meer betaalt? In dit artikel gaan wij in op de plichten omtrent de huurbetaling.
(meer…)

Lees meer