NIEUWSBRIEF – VOORJAAR 2019

Voorwoord
Beste relatie,

Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die voor u van belang kunnen zijn.

Wij adviseren u om deze nieuwsbrief goed door te nemen, zeker aangezien ons kantoor enkele dagen gesloten is en er op een aantal dagen geen betalingsverkeer plaatsvindt. Hebt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Bereikbaarheid feestdagen
In verband met de feestdagen is ons kantoor op de volgende dagen gesloten:

  • Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag);
  • Maandag 22 april 2019 (Pasen);
  • Donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag);
  • Maandag 10 juni 2019 (Pinksteren).

Betalingsverkeer tijdens feestdagen
In verband met de feestdagen vindt er op de volgende dagen geen betalingsverkeer plaats bij de bank:

  • Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag);
  • Maandag 22 april 2019 (Pasen);
  • Woensdag 1 mei 2019 (dag van de Arbeid).

Let op! Het leefgeld van woensdag 1 mei 2019 zal één dag eerder op dinsdag 30 april 2019 worden overgemaakt.

 

Kwijtscheldingen lokale belastingen
De aanslagen voor de gemeentelijke belastingen en het waterschap zijn door ons ontvangen. Alle kwijtscheldingsverzoeken zijn door ons ingediend. Er is bij een aantal instanties echter een achterstand in het verwerken van de kwijtscheldingsverzoeken. Hierdoor kan het langer duren voordat wij een reactie ontvangen op het verzoek. Soms komt het voor dat u op uw huisadres een reactie krijgt op het kwijtscheldingsverzoek. Het is belangrijk dat u deze post naar ons doorstuurt.

 

Doorsturen van financiële post
Wanneer u onder bewind staat, vragen wij uw schuldeisers en vaste lasten partijen om alle financieel gerelateerde post rechtstreeks aan ons kantoor te versturen. Het kan toch voorkomen dat er bij u thuis financiële post wordt bezorgd. Het is belangrijk dat u deze post altijd aan ons doorstuurt. U kunt de post afgeven op ons kantooradres of per post of e-mail naar ons doorsturen.

 

Bezoek kantoor enkel op afspraak
Wij willen u er op wijzen dat ons kantoor enkel op afspraak te bezoeken is. Wij vinden het belangrijk dat wanneer u langskomt, uw bewindvoerder ook de tijd heeft om u te woord te staan. Maak daarom van tevoren een afspraak als u ons kantoor wilt bezoeken. Komt u enkel iets afgeven? Dan is een afspraak niet nodig.

 

Vakantie
Erik heeft vakantie van maandag 22 april 2019 tot en met maandag 6 mei 2019. Tijdens zijn vakantie neemt Anne zijn zaken waar.

 

Bereikbaarheid
Wij merken dat nog niet iedereen bekend is met onze telefonische bereikbaarheid. Wij zijn iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 0118-581834. In de middag plannen wij onze afspraken in en zijn wij niet telefonisch bereikbaar. Daarnaast hebben wij de volgende vaste vrije dagen:

  • Vaste vrije dag Erik: maandag
  • Vaste vrije dag Anne: woensdag
  • Vaste vrije dag Andrea: vrijdag

Let op! Het mobiele telefoonnummer van uw bewindvoerder dient u enkel te gebruiken in noodgevallen. Een noodgeval is bijvoorbeeld een geblokkeerde pinpas, detentie, een saldoverzoek voor een medische noodsituatie etc. Voor al uw niet dringende vragen kunt u terecht tijdens het telefonisch spreekuur. Het kan zijn dat uw bewindvoerder niet opneemt in verband met een afspraak. Spreek in dat geval een voicemailbericht in. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

 

Uitvaartverzekering
Het is via ons kantoor mogelijk om zonder gezondheidsverklaring een uitvaartverzekering af te sluiten bij Dela. Door het afsluiten van deze verzekering zijn de kosten voor een uitvaart gedekt. Uw kinderen kunnen voor een voordelig tarief worden meeverzekerd. Hebt u interesse in deze verzekering? Neem dan contact op met uw bewindvoerder. Voor de goede orde willen wij u mededelen dat het u vrij staat om ook bij een andere verzekeraar een verzekering af te sluiten. U dient dan wel een gezondheidsverklaring in te vullen.

 

Lees meer

NIEUWSBRIEF – WINTER 2018

Voorwoord

Beste relatie,

Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die voor u van belang kunnen zijn.

Wij adviseren u om deze nieuwsbrief goed door te nemen, zeker aangezien er een wijziging in de betaling van het leefgeld plaatsvindt. Hebt u naar aanleiding van deze nieuwbrief nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een (financieel) gezond 2019 toe! (meer…)

Lees meer

KEI: digitaal toezicht op bewind

De rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van onze samenleving. Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) moet hiervoor gaan zorgen. Een belangrijke stap in KEI is het mogelijk maken van digitale communicatie tussen bewindvoerders en de rechtbank. In dit artikel geven wij u hier graag meer uitleg over. (meer…)

Lees meer

Nieuwe regels voor wanbetalersregeling zorgverzekering

Wanneer u meer dan zes maanden betalingsachterstand heeft in de premie ziektekostenverzekering, wordt u aangemeld als wanbetaler bij het CAK. U betaalt dan niet langer uw premie aan uw verzekeraar, maar een zogeheten ‘boetepremie’ aan het CAK.  Deze premie bedraagt 125% van de gemiddelde zorgpremie (in 2018: € 136,67). U blijf ondanks uw aanmelding als wanbetaler wél verzekerd voor ziektekosten. (meer…)

Lees meer

Het dwangakkoord

Alvorens een schuldenaar tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan worden toegelaten moet hij proberen om in der minne tot een akkoord te komen met zijn schuldeisers. Dit blijkt uit artikel 285 lid 1 sub f van de Faillissementswet (Fw). Dit houdt in dat een schuldhulpverlener de schulden inventariseert, waarna er een voorstel tegen finale kwijting wordt gedaan aan de schuldeisers. Als één of meer schuldeisers weigeren akkoord te gaan met het aangeboden voorstel/percentage, dan kan er sinds 1 januari 2008 ex. artikel 287a lid 1 Fw door de schuldenaar een dwangakkoord worden verzocht aan de rechtbank. De weigerachtige schuldeisers kunnen dan door de rechtbank bevolen worden om alsnog in te stemmen met het (minnelijke) voorstel. (meer…)

Lees meer

Het multi-bankbeslag

Wanneer er op één en dezelfde dag beslag wordt gelegd onder meerdere bankinstellingen is er sprake van een multi-bankbeslag. Er wordt lukraak bij diverse banken aangeklopt in de hoop dat er in ieder geval bij één bank een positief saldo op de rekening staat. Een schuldenaar was het niet eens met deze beslagactie en besloot naar de tuchtrechter te stappen. De tuchtrechter heeft in hoger beroep op 28 juli 2015 uitspraak gedaan. (meer…)

Lees meer