Tarieven

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Hoeveel u zelf moet betalen voor beschermingsbewind is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Indien u een bijstandsuitkering ontvangt of een inkomen hebt op bijstandsniveau dan bestaat de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten. Wij zullen deze aanvraag voor u indienen bij de gemeente. Indien uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm dan komen de kosten voor uw eigen rekening.

De tarieven zijn vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en zijn opgenomen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de wettelijke tarieven bewindvoering (inclusief btw) die gelden voor het jaar 2023.

Eenmalige aanvangskosten

Intake eenpersoonshuishouden € 709,06 eenmalig
Intake meerpersoonshuishouden € 850,63 eenmalig

Maandelijkse kosten

Eenpersoonshuishouden (standaard) € 125,53 per maand
Eenpersoonshuishouden problematische schulden € 162,44 per maand
Meerpersoonshuishouden (standaard) € 150,54 per maand
Meerpersoonshuishouden (standaard + problematisch) € 172,73 per maand
Meerpersoonshuishouden problematische schulden € 194,81 per maand

Incidentele kosten

Ontruiming € 442,86 eenmalig
Eindrapport en verslag eenpersoonshuishouden € 266,20 eenmalig
Eindrapport en verslag meerpersoonshuishouden € 319,44 eenmalig
Griffierecht (aanvragen bewind) € 84,00 eenmalig
Uurtarief voor extra werkzaamheden € 88,57 per uur

Kosten die u ook zonder het beschermingsbewind had moeten maken komen voor uw eigen rekening (denk hierbij aan de kosten voor het openen van een bankrekening, pasjes, leges etc.).